Stappenplan en kostprijs

Voor winteropleiding is een vast stappenplan uitgetekend:

 1. De werkgever plant de opleiding. De werkgever maakt een keuze uit het opleidingsaanbod op www.winteropleidingen.be. Hij plant de opleiding rechtstreeks bij de opleidingspartner van Bouwunie, nadat hij akkoord gaat met de offerte en de praktische details (uur, lesplaats, deelnemers, …).

  Indien u zelf rechtstreeks contact opneemt met een opleidingspartner van Bouwunie, vergeet dan niet te melden dat u gebruik wenst te maken van de structurele erkenning van Bouwunie voor winteropleiding. De volgende administratiekost zal aan de opleidingsprijs toegevoegd worden op de factuur van het opleidingscentrum:

  Voor leden: 40 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 160 euro) – excl. btw

  Voor niet-leden: 60 euro per deelnemer per opleidingstitel (maximum 240 euro) – excl. btw (vanaf 50 deelnemers = 5 euro per persoon)

  Als u een opleiding volgt via Liantis is de administratiekost niet van toepassing

  Nog geen lid van Bouwunie? Word hier lid

 2. De werkgever geeft de geplande afspraak vooraf door aan Constructiv.

  De werkgever bezorgt Constructiv de concrete inschrijving:

  wie/wat/waar/wanneer/rekeningnummer arbeider. De werkgever ontvangt na de opleiding, op basis van de ondertekende aanwezigheidslijst, een tussenkomst in de opleidingskost van 10 euro/u/arbeider. De tussenkomst van Constructiv is te combineren met het gebruik van de KMO-portefeuille van het opleidingscentrum waar de opleiding effectief werd gevolgd (meestal exclusief administratiekost).

 3. De werkgever doet tijdig aangifte bij de RVA.

  De werkgever doet, overeenkomstig art. 50 WAO, aangifte van de tijdelijke werkloosheid wegens (fictief) slecht weer (optie "geprogrammeerde winteropleiding"). Is de opleiding gespreid over twee maanden, dan zijn twee aangiftes noodzakelijk. Een aangifte is overbodig indien in de betreffende maand reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid "werkgebrek" of (effectief) "slecht weer" gebeurde. De aangifte gebeurt best voor de opleiding start: de dag ervoor of de dag zelf.

 4. Aangifte via procedure e-ASR.

  Dit vervangt het oude formulier C3.2 werkgever. Doe uw aangifte van Sociaal Risico (ASR) via de website van de sociale zekerheid.

Bouwunie vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele niet nagekomen afspaken (door zowel het bouwbedrijf, als het opleidingscentra). We hebben geen resultaatsverbintenis afgesloten met de opleidingscentra. Indien een opleiding niet kan plaatsvinden omwille van redenen van overmacht (zoals bv. ziekte van de lesgever), zorgt de opleidingsverstrekker voor tijdige communicatie aan de cursisten. Deze les wordt dan ingehaald binnen de maand na annulatie, dan wel wordt het overeenstemmende inschrijvingsgeld teruggestort. Uiteraard kan u wel bij Bouwunie terecht om eventuele klachten te melden, wij zullen dan contact opnemen met het opleidingscentrum om dit te melden. Eventuele klachten en dergelijke worden meegenomen in de uiteindelijke evaluatie van het opleidingscentrum. Voor meer informatie neemt u contact op via opleiding@bouwunie.be